Client Login

Contact Us

  • Office
  • Tel
  • Email

Close Support

Support

Samong.Thailand

Samong.Thailand  คือ  โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  Samong.Net Group  และ  บางรักไฮเทค  โดยมีจุดมุ่งมั่นในการพัฒนา Software ตั้งแต่ระดับ ปฏิบัติการในนาม Samong Operating System (SOS)  สู่ระดับ Middleware ในนาม iSTEE & Samong Framework  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับแวดวงธุรกิจต่าง ๆ

เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

พบกับผลิตภัณฑ์ของเราในเร็ว ๆ นี้

samong

Samong.net

Samong.Thailand คือ ???

samondrm