Client Login

Contact Us

 • Office
 • Tel
 • Email

Close Support

Support

Product & Service

บริการของเรา

  1. บริการด้านการโฮสติ้ง จดโดเมน และ การบริการให้เช่าและรับวางเซริฟเวอร์
  2. บริการระบบ Home & Office automation
  3. บริการระบบ GPS Tracker
  4. บริการระบบ Industrial IT
  5. บริการ IT Outsourcing ให้คำปรึกษา ดูแลบำรุงรักษา ออกแบบและติดตั้ง
  6. บริการช่วยเหลือและสนับสนุนการตลาดออนไลน์ทั้งการออกแบบ, การพัฒนา, การทำโฆษณา, และการขาย 
  7. บริการออกแบบเว็บไซต์ และโมบายแอพพลิเคชั่น  ระบบจำหน่ายสินค้า ตะกร้าสินค้า
  8. สนับสนุน  ส่งเสริม  การพัฒนา  และร่วมสร้างสรรนวัตกรรมด้านไอที

btechserver     gpsgate1