Client Login

Contact Us

  • Office
  • Tel
  • Email

Close Support

Support

ซอฟท์แวร์

เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา  อุตสาหกรรมไอทีของไทย  เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  และเพื่อให้ประเทศมีความสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก  จึงได้ก่อตั้งเป็น  “สหกรณ์ซอฟท์แวร์ไทย”  ร่วมกับทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์   “iSTEE & iSamong”   ที่ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ในระบบ  Framework  ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการต่อยอดการพัฒนาซอฟท์แวร์ของโปรแกรมเมอร์ของไทย  และพร้อมที่จะเผยแพร่  ไอทีโซลูชั่นชิ้นแรกสู่ภาคสังคม ภายในเร็ววันนี้

บางรักไฮเทค   และทีมงาน iSTEE & iSamong มีความยินดีที่จะได้ต้อนรับ  ผู้สนใจและนักพัฒนาซอฟท์แวร์  เข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการนี้  เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและไอทีของไทยต่อไป

ทีมบริหาร  บางรักไฮเทค และ iSTEE & iSamong

www.bangrakhightech.co.th

www.samong.net